Hotel Nikko Saigon

Gym

Hotel Nikko Saigon

Gym

Fitness Center cung cấp các thiết bị gym hiện đại với mục đích phục vụ nhu cầu tập gym cũng như giúp quý khách duy trì sức khỏe mỗi ngày.

 Xem chi tiết Fitness Membership Tariff

Gym

Vị trí: Lầu 5 – Hotel Nikko Saigon
Thời gian hoạt động: 6:00 AM – 11:00 PM

Hotline: (+8428) 3925 7777 – Ext.5116
Email: [email protected]

Discover